GLÖDGNING

Några av de vanligaste glödgningarna är:

Avspänningsglödgning: Efter bearbetning kan det uppstå ytspänningar i detaljerna. Ytspänningarna gör detaljerna sprickkänsliga. En uppvärmning till 550-770 C beroende på material gör att spänningarna minskar.

Mjukglödgning: Även kallat sfärodiseringsglödgning: Stålet värms i detta fall upp till en temperatur som är högre än vid avspänningsglödgning. Här påverkas stålets struktur och man erhåller sfärisk i stället för lamellär struktur. <denna behandling ger ett mjukare men segare stål.

Rekristallisationsglödgning: Kan endast tillämpas på kraftigt deformerade detaljer. Till exempel efter en kallvalsning då hela detaljen knölas ihop. Vid deformationen knölas stålets kristaller ihop och förstörs. Uppvärmning gör dock att ny kärnbildning startar och nya kristaller bildas, vilket ger ett mer hållfast stål.

Normalisering: Efter tex svetsning kan en detalj ha hettats upp så mycket att korntillväxt har uppträtt i stålet. Stora korn ger dålig hållfasthet. För att få ner kornen till "normal" storlek, värms detaljen upp så mycket att nya korn kan bildas.

Tillbaka