HISTORIA

Gästrike härdverkstads lokaler har anor ända tillbaka till 1600-talet. Den här teckningen är från Uhrfors Bruk (1850-talet)På 1930-talet tillverkades hästskor på platsen.Idag är produktionslokalen en av de få byggnader som finns kvar sedan det gamla bruket.Mer om gästriklands bergshistoria finns här.Tillbaka