LABORATORIET

För att kunna hålla en jämn och hög kvalite på de härdade detaljerna har vi ett modernt hårdhetsmätningslaboratorium i våra lokaler i Åshammar.

I labbet finns både Vickers, Microvickers, Rockwell och Brinellmätare. (Mer om hårdhetsmätning)Skikttjocklek kan kontrolleras i microskåp.För att få tillförlitliga mätresultat är det av största vikt att de detaljer som skall provas kapas rätt och poleras väl.De kunder som önskar kan erhålla en hårdhetsmätning med intyg. Så här kan ett hårdhetsintyg se ut.

 

Tillbaka