Nitrering


Stålet värms upp till 500-600 C i kväverik

atmosfär som åstadkommes genom ammoniak-

tillsats. Kvävet förenar sig med legeringsämnen i stålet och

bildar nitrider som ger en mycket hård yta med

god slitstyrka. Ytskiktet blir 0,2-0,7 mm beroende på material och

hålltid.


Denna ugn används för gasnitrering och nitrokarburering

 

Lågtrycksnintrering

En stor fördel med lågtrycksnitrering är nitreringsskiktet även bildas i trånga

hålrum, där gasnitrering, jonnitrering eller plasmanitrering har svårta att komma

åt. Då gasåtgången är liten, har metoden också en stor miljömässig fördel.

BMI ugn


Tillbaka