NITROKARBURERING

Till skillnad mot "vanlig" nitrering tillsätts förutom ammoniakäven koldioxid i ugnsatmosfären.

Uppvärmning sker till c:a 570 C. Kol och kväve bildar karbonitrider som ger upphov till ett hårt ytskikt med mycket bra nötningsbeständighet.

Med efterföljande postoxidering kan en svart yta med bra korrosionsbeständighet åstadkommas.

Tillbaka