Våra ugnar:

Härdning/Sätthärdning

I Åshammar har vi 2 st vakuumugnar, 2 st kammarugnar och 1 gropugn för detta ändamål. Som skyddsgas används kväve/metanol. Största ugnsmått D:680 x L:1200

 

Nitrering/Nitrokarburering

Gasnitrering och nitrokarburering utförs i en gropugn med måtten D:720xL:1400

Lågtrycksnitrering och nitrokarburering utförs i en vakuumnitreringsugn med måtten 500x800x700

 

Åldring/Glödgning/Skyddsgasanlöpning

Utförs i kammar eller gropugnar med kväve/väte som skyddsgas , där den största ugnen har måtten D:720xL:1400, eller 1100x650x700

 

Tillbaka