PRODUKTION

HÄRDNING/VAKUUMHÄRDNING

SÄTTHÄRDNING

UTSKILJNINGSHÄRDNING

NITRERING

NITROKARBURERING

GLÖDGNING

LABORATORIET

UGNAR

BMIVakuum
Lågtrycksnitreringsugn och en ny vakuumugn installerad 2016. I vakuumugnen finns möjligheter att styra kylningen exakt med hjälp av frekvensstyrd kylfläkt och avancerad programvara.