UTSKILJNINGSHÄRDNING
För vissa legerade stålsorter kan hårdheten ökas genom utskiljningshärdning. Utskiljning består av 3 steg:

Upplösningsbehandling

Snabbkylning

Åldring

Upplösningsbehandling sker genom att stålet värms upp till en temperatur där lösligheten,av något legeringsämnena i en av stålets faser, är större än lösligheten vid rumstemperatur.

Vid snabbkylningen erhålls en övermättad lösning av legeringsämnet i den ena fasen.

Vid Åldringen skiljs den övermättade lösningen ut och stoppar upp dislokationer (felaktigheter i stålstrukturen). Då dislokationerna stoppas upp ökar hårdheten. Åldringen kan ske både vid rumstemperatur och vid förhöjd temperatur för att snabba på processen.
Tillbaka